Opis funkcji programu:

funkcje
Rys. 1 Główny widok KalkulatorM6

KalkulatorM6 zawiera trzy zakładki:

   1. Zakładka z głównym widokiem programu
   2. Zakładka wczytywania zapisanych danych Ubezpieczającego/Pojazdu
   3. Zakładka ustawień, płatności i faktur (opis wymaganych ustawień w KalkulatorM6 dostępny jest tutaj)

W głównym widoku programu dostępne są ikony:

  1. Włączanie lub wyłączanie wyliczenia w danym towarzystwie
  2. Logotyp towarzystwa, suwak regulujący tempo wprowadzania danych w danym TU, kwota wyliczonej składki
  3. Uruchomienie wyliczania kalkulacji
  4. Zapisz wprowadzone dane Ubezpieczającego/Pojazdu (do późniejszego odczytu w zakładce pkt. 2)
  5. Wyczyść wpisane dane Ubezpieczającego/Pojazdu
  6. Wczytaj dane z programu AgentM6
  7. Wczytaj dane z kodu Aztec z dowodu rejestracyjnego pojazdu (szerszy opis dostępny jest tutaj)
  8. Odśwież dane - jeśli dokonano ręcznych zmian na stronach TU można odświeżyć wyświetlane składki w widoku głównym KalkulatorM6
  9. Dane Ubezpieczającego/Pojazdu do użycia w kalkulacji

Dane niezbędne do wyliczenia składek ubezpieczeniowych wpisuje się w głównym widoku programu (Rys. 1). Wpisu można dokonać ręcznie, zaczytać dane z bazy AgentM6 lub odczytać dane z dowodu rejestracyjnego za pomocą aplikacji mobilnej SkanerM6. Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych Ubezpieczającego/Pojazdu można uruchomić wyliczenie ikoną . KalkulatorM6 zawiera wbudowaną przeglądarkę Chrome, za pomocą której otwiera strony portali towarzystw ubezpieczeniowych i w nich w sposób automatyczny wpisuje niezbędne dane aż do momentu wyliczenia składki ubezpieczeniowej (Rys. 2).

funkcje
Rys. 2 Otwarta zakładka jednego z towarzystw, automatycznie wpisywane są dane właściciela pojazdu

Po porównaniu składek (Rys. 3) można przejść do zakładki wybranego towarzystwa celem dokończenia procesu wystawiania polisy. 

funkcje
Rys. 3 Moment wyświetlania wyliczonych składek do porównania


Film: KalkulatorM6 - opis głównych funkcji programu Film: KalkulatorM6 - opis głównych funkcji programu